Звіт директора перед громадськістю
за 2021-2022 навчальний рік

Сьогодення вимагає від нас, освітян, відкритості до нових знань і технологій, здатності розвивати свою професійну компетентність і творчість, забезпечувати якісну освіту. Методична робота - це ланка в системі неперервного підвищення кваліфікації вчителів. Важливо побудувати цю роботу так, щоб кожен учитель міг якомога ширше розкрити свої здібності й талант, навички дослідницької діяльності, розвивати ініціативу й творчий пошук. Метою методичної роботи в Ліцеї “КОЛЕГІУМ” є підтримка ділового тонусу вчителя, допомога в подоланні труднощів, у відкритті шляху до пошуку, ініціативи й творчості. Методична робота в Ліцеї “КОЛЕГІУМ” ґрунтується на основі діагностики та прогнозування й спрямована на підвищення творчого потенціалу.
Методична робота в Ліцеї “КОЛЕГІУМ” має неперервний та систематичний характер і тісно пов'язана з проблемою, над якою вже кілька років працює наш педагогічний колектив.
Діагностична функція системи методичної роботи реалізується через регулярне вивчення рівня компетентності педагогічних кадрів, ефективності уроків, навченості учнів. Результати діагностування враховуємо під час атестації вчителів та планування роботи школи на наступний навчальний рік.
Практика свідчить: основний шлях, здатний істотно вплинути на підвищення рівня педагогічної майстерності викладачів, їхньої компетентності та ерудиції, - це чітка на науковій основі організація методичної та дослідницької роботи в Ліцеї “КОЛЕГІУМ”.
У закладі проводиться значна робота з підвищення ефективної діяльності, професійного вдосконалення педагогічних працівників. Інноваційна діяльність потребує творчості. Надихати педагогів на таку працю - найголовніший обов'язок адміністрації. У закладі проводяться інноваційні засідання педради: зустрічі в педагогічній вітальні, круглі столи, практикуми з педагогічних технологій, семінари, вебінари. Якісно новий стан діяльності закладу забезпечує підвищення рівня результативності методичної роботи; методики використання мультимедійних комп'ютерних програм, сучасних освітніх платформ, які вивчають та використовують у роботі вчителі, сприяють посиленню інтересу учнів до навчання та підвищенню якості знань. Викладачі закладу створюють власні презентації до уроків, під час дистанційного навчання проводять уроки через системи ZOOM, google-клас, е-school, Teams, G Suite, створюють власні блоги, на яких вчаться учні не тільки нашої школи, а й усієї України.
Модель сучасного вчителя передбачає готовність до застосування нових освітянських ідей, здатність постійно навчатися, бути в постійному творчому пошукові. Ці якості формуються в щоденній учительській праці.
Найбільш поширеними формами методичної роботи з педагогами є психолого-педагогічні семінари, тренінги та практикуми; психолого-педагогічні консиліуми з адаптації школярів до нових умов навчання; засідання шкільних МО, засідання методичних рад.
Вагомим складником інформаційного простору Ліцею “КОЛЕГІУМ” є шкільний сайт як електронний представник школи в мережі Інтернет. Його створення - це крок до відкритості освітнього процесу, що сприяє приверненню уваги громадськості, батьків до питань формування та реалізації освітньої політики Ліцею “КОЛЕГІУМ”.
Успіх дитини залежить від того, який педагог із ним працює. Учителі розуміють, що технологій роботи з учнями, у яких високий рівень творчості, пізнавального інтересу, нестандартного мислення, треба вчитися, тому із задоволенням відвідують методичні заходи, під час яких створюють системи виявлення та діагностики обдарованих дітей, розглядають навчальні програми, які сприяють швидкому розвиткові особистості.
Творчий учитель плекає творчого учня. Мікроклімат у колективі сприяє творчому зростанню педагогів та учнів. Він поєднує в собі відповідальність і доброзичливу вимогливість, взаємну повагу й толерантність, традиції й новаторство. Нам приємно повідомити, що творчі вчителі мають обдарованих дітей.
Міцно закріпились і щороку стають призерами наші учні. У IIІ (обласному)етапі Всеукраїнських олімпіад із базових дисциплін ми маємо - 6 призових місць : І місць - 1, ІІ місць - 3, ІІІ місць – 2. Призові місця учні посіли з таких предметів: історія, англійська мова, французька мова, німецька мова.
Підсумовуючи зазначене, слід сказати, що в роботі з обдарованими дітьми найголовніше завдання вчителя — творити таке поле добра й любові, щоб кожна дитина довірливо ставилася до педагога, любила його. Лише за таких умов приходить справжня зацікавленість навчанням, осягається «щастя шкільного життя», відбувається реалізація природних нахилів і здібностей учнів, дар відкрити чарівну квітку обдарованості школяра дано не кожному, а лише тому, хто насправді любить дітей і вміє прокласти стежки до їхнього розуму й серця.
Завдяки роботі колективу щодо розвитку творчих здібностей учнів створюються передумови не тільки для високих результатів участі школярів у предметних олімпіадах та конкурсах, а й успішної реалізації їх у майбутньому. творча діяльність педагогів сприяє задоволенню від щоденної праці й покращенню психологічного клімату в колективі.
Пріоритетними напрямами роботи Ліцею “КОЛЕГІУМ” з обдарованими учнями визначено такі дії:
1) з метою зміцнення статусу закладу та успішної роботи з обдарованими дітьми постійно вдосконалювати роботу з обдарованими дітьми;
2) з метою посилення індивідуальної роботи з обдарованими дітьми, що сприяє розвитку пізнавальних і творчих здібностей учнів на основі їхніх нахилів, розширювати напрямки роботи наукового товариства, увівши нові секції та різноманітні форми роботи;
3) з метою підвищення показників у підготовці учнів до предметних олімпіад відповідно спланувати роботу кожного вчителя.
4) з метою розвитку інтересу до вивчення профільних і базових дисциплін запланувати та провести в наступному навчальному році предметні тижні.
Провідною ідеєю освітнього процесу 2022-2023 н. р. має стати забезпечення безперервності та наступності навчання та виховання (на вимогу Державного стандарту); гармонійне поєднання інтересів особистості, суспільства, держави.
Сучасні педагогічні технології, інноваційні процеси розвитку освіти мають бути спрямовані на особистість дитини, на розкриття її інтелектуальних, творчих здібностей, на задоволення інтересів і потреб у самовизначенні, на орієнтацію підростаючого покоління на здоровий спосіб життя.
Кадрове забезпечення
У 2021-2022 навчальному році штатними працівниками школа була забезпечена на 100%. Розстановка педагогів здійснювалась відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів (навіть молодшого обслуговуючого персоналу) враховувалась фахова підготовка, особисті якості, працездатність, інші характеристики.
Час диктує все нові і нові вимоги до вчителя. Що стосується якісного складу педагогічних працівників, то більша частина колективу, а це 34 вчителі, мають вищу кваліфікаційну категорію. З них звання «старший учитель» мають 20 педагогів, звання «вчитель-методист» - 11, що говорить про значний досвід колективу. І категорію мають 9 вчителів, ІІ категорію – 6, категорію «спеціаліст» - 6. Освітній рівень молодшого спеціаліста мають 3 педагоги.
У 2021-2022 навчальному році 12 педагогічних працівників Ліцею “КОЛЕГІУМ” пройшли фахову перепідготовку на курсах підвищення кваліфікації при Луганському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти, ще четверо педагогів підвищили кваліфікацію межах «Серпневих зустрічей для педагогічних працівників – 2022».
З огляду на існуючу загрозу життю і здоров’ю педагогічних працівників внаслідок збройної агресії російської федерації та оголошення в Україні воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»,згідно з рекомендаціями листа МОН 1/3454-22 від 15.03.2022 у разі неможливості проведення атестації у заплановані терміни, відповідно до поточної ситуації в регіоні прийняте рішення про перенесення атестації педагогічних працівників. За такими працівниками до наступної чергової атестації зберігаються встановлені попередньою атестацією кваліфікаційні категорії (тарифні розряди), педагогічні звання.
У розрізі базових дисциплін укомплектованість педагогічними кадрами має такий вигляд: середнє тижневе навантаження педагогічних працівників по школі становить 21,5 годин.
Результати Національного мультипредметного тесту 2022.
У цей найскладніший освітній сезон учні Ліцею «КОЛЕГІУМ» міста Сєвєродонецька показали найвищий рівень якості освіти. Ні дистанційне навчання, ні самостійне вивчення дисциплін, ні вимушене переселення, ні постійні тривоги не стали перешкодою до гідної освіти та найкращого результату.
Хто вони – ці найталановитіші, найрозумніші?
Малеванець Мирослав : Історія – 200 балів; Математика – 200 балів!
Козаченко Анастасія: Українська мова – 200 балів; Математика – 200 балів!
Шаповалов Михайло: Математика – 200 балів!
Бутенко Анастасія: Українська мова – 200 балів!
Шишка Таїсія: Українська мова – 200 балів!
Педагогічний колектив Ліцею «КОЛЕГІУМ», та вся колегіантська спільнота пишається своїми учнями, висловлює вдячність батькам, бажає подальших перемог і успіхів на благо кожної родини, української нації, усієї України.
Робота груп подовженого дня. Пільгове харчування здобувачів освіти.
У 2021-2022 навчальному році в колегіумі було створено 4 групи подовженого дня з загальною кількістю 120 місць. Гарячими обідами були забезпечені всі 120 учнів-вихованців ГПД, з них – 12 учнів безкоштовно, 23 учнів за 50% вартості, інші – за кошти батьків. Категорії пільгові наступні: сироти, напівсироти, діти з багатодітних родин, діти з малозабезпечених родин, діти з інвалідністю, діти, що виховуються самотньою матір’ю чи батьком, діти УБД. Усі пільги підтверджені відповідними документами. Безкоштовними гарячими обідами також були забезпечені учні старшої школи відповідних статусів, у тому числі діти, постраждалі внаслідок лісових пожеж, діти, що мають статус внутрішньо переміщеної особи, діти, постраждалі внаслідок воєнних дій та збройного конфлікту.
Цього навчального року з огляду на безпекову ситуацію та дистанційний режим роботи відкриття груп подовженого дня не заплановано.
Робота бібліотеки
Шкільна бібліотека є структурним підрозділом колегіуму.
Робота бібліотеки колегіуму у 2020-2021 навчальному році спиралася на вирішення завдань по інформаційному забезпеченню освітнього процесу та здійснювала інформаційно-бібліографічний супровід упровадження Державних стандартів освіти, переходу до Нової української школи.
Протягом 2021-2022 навчального року продовжувалося формування бібліотечного фонду, який відповідав би за змістом освітнім, виховним та інформаційним потребам, а також забезпечував повноцінне бібліотечне обслуговування колегіантів та вчителів.
За цей період бібліотека одержала 2079 підручників на суму 62370 грн, 162 примірники на суму 1120 грн внаслідок акції «Подаруй книгу бібліотеці» до Всеукраїнського Дня бібліотек.
Було списано підручників 1441 примірників на суму 40348 грн.
Результати виховної роботи у 2020-2021 навчальному році можна переглянути у презентації.
Кiлькiсть переглядiв: 104

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.