ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ БІБЛІОТЕКОЮ
СЄВЄРОДОНЕЦЬКОГО НВК

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Правила користування бібліотекою розроблені відповідно до Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу" із змінами та доповненнями, на підставі Типових правил користування бібліотеками в Україні із змінами і доповненнями, затвердженими наказом Міністерства культури та мистецтв України від 25.05.2001 №319 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22.06.2001 за №538/5729

2. ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ

2.1 Користувачі шкільної бібліотеки: учні, педагогічний колектив, працівники школи, батьки учнів мають право:
- безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий аппарат;
- безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;
- безоплатно отримувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотеки;
- користуватися іншими видами послуг.
2.2. Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою не більше 5 документів терміном до 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою може бути зменшено до 15 днів. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежується.
2.3. Підручники та навчальні посібники видаються на початку навчального року класним керівникам, вчителям початкових класів згідно контингенту класу та повертаються ними в кінці навчального року в установлений термін.
2.4. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі або іншому обліковому документі. Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.
2.5. Рідкісні та цінні документи, довідкові видання видаються для користування тільки в читальному залі

3. ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ

3.1. Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитися до них; при одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і, в разі виявлення дефектів, попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені в документах дефекти несе користувач.
3.2. Кожний документ, виданий на абонементі, фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача (крім учнів 1-4 класів).
3.3. Користувачі (класоводи 1-4-х класів, класні керівники 5-11-х класів) засвідчують власним підписом у «Книзі видачі підручників» перелік підручників та кількість отриманих комплектів підручників на клас.
3.4. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою.
3.5. За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки чи особи, під наглядом яких він перебуває.
3.6. Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен повертати в установлені терміни.
3.7. Класоводи 1-4-х класів, класні керівники 5-11-х класів повертають отримані на клас комплекти підручників до фонду бібліотеки в установлені терміни.
3.8. Користувачі у разі вибуття зі школи надають директору школи обхідний лист, в якому бібліотекар власним підписом засвідчує факт повного повернення документів до книжкового фонду бібліотеки.
3.9. Користувачі мають дотримуватися тиші в бібліотеці.
3.10. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних, інших об’єктів інтелектуальної власності згідно із законодавством.

4. ОБОВ'ЯЗКИ БІБЛІОТЕКИ З ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ

Бібліотека зобов’язана:
- інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека;
- створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів;
- дбати про культуру обслуговування користувачів;
- формувати у користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання;
- систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів;
- ураховувати читацькі запити при формуванні інформаційних ресурсів, проведенні масових заходів.

Кiлькiсть переглядiв: 624

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.