Методична робота. Робота з обдарованими дітьми

Сьогодення вимагає від нас, освітян, відкритості до нових знань і технологій, здатності розвивати свою професійну компетентність і творчість, забезпечувати якісну освіту. Методична робота - це ланка в системі неперервного підвищення кваліфікації вчителів. Важливо побудувати цю роботу так, щоб кожен учитель міг якомога ширше розкрити свої здібності й талант, навички дослідницької діяльності, розвивати ініціативу й творчий пошук. Метою методичної роботи в НВК є підтримка ділового тонусу вчителя, допомога в подоланні труднощів, у відкритті шляху до пошуку, ініціативи й творчості. Методична робота в НВК ґрунтується на основі діагностики та прогнозування й спрямована на підвищення творчого потенціалу. Методична робота в НВК має неперервний та систематичний характер і тісно пов'язана з проблемою, над якою вже кілька років працює наш педагогічний колектив.

Діагностична функція системи методичної роботи реалізується через регулярне вивчення рівня компетентності педагогічних кадрів, ефективність уроків, навченості учнів. Результати діагностування враховуємо під час атестації вчителів та планування роботи школи на наступний навчальний рік.

Практика свідчить: основний шлях, здатний істотно вплинути на підвищення рівня педагогічної майстерності викладачів, їхньої компетентності та ерудиції, - це чітка на науковій основі організація методичної та дослідницької роботи в НВК.

У закладі проводиться значна робота з підвищення ефективної діяльності, професійного вдосконалення педагогічних працівників. Інноваційна діяльність потребує творчості. Надихати педагогів на таку працю - найголовніший обов'язок адміністрації. У закладі проводяться інноваційні засідання педради: зустрічі в педагогічній вітальні, круглі столи, практикуми з педагогічних технологій, семінари, вебінари. Якісно новий стан діяльності закладу забезпечує підвищення рівня результативності методичної роботи; методики використання мультимедійних комп'ютерних програм, сучасних освітніх платформ, які вивчають та використовують у роботі вчителі, сприяють посиленню інтересу учнів до навчання та підвищенню якості знань. Викладачі закладу створюють власні презентації до уроків, під час дистанційного навчання проводять уроки через системи ZOOM, google-клас, е-school, створюють власні блоги, на яких вчаться учні не тільки нашої школи, а й усієї України.

Модель сучасного вчителя передбачає готовність до застосування нових освітянських ідей, здатність постійно навчатися , бути в постійному творчому пошукові. Ці якості формуються в щоденній учительській праці.

Найбільш поширеними формами методичної роботи з педагогами є психолого-педагогічні семінари, тренінги і практикуми; психолого-педагогічні консиліуми з адаптації школярів до нових умов навчання; засідання шкільних МО, засідання методичних рад

Вагомим складником інформаційного простору НВК є шкільний сайт як електронний представник школи в мережі Інтернет. Його створення - це крок до відкритості шкільного навчально – виховного процесу, що сприяє приверненню уваги громадськості, батьків до питань формування та реалізації освітньої політики НВК.

Успіх дитини залежить від того, який педагог із ним працює. Учителі розуміють, що технологій роботи з учнями, у яких високий рівень творчості, пізнавального інтересу, нестандартного мислення, треба вчитися, тому із задоволенням відвідують методичні заходи, під час яких створюють системи виявлення та діагностики обдарованих дітей, розглядають навчальні програми, які сприяють швидкому розвиткові особистості.

Творчий учитель плекає творчого учня. Мікроклімат у колективі сприяє творчому зростанню педагогів та учнів. Він поєднує в собі відповідальність і доброзичливу вимогливість, взаємну повагу й толерантність, традиції й новаторство. Нам приємно повідомити, що творчі вчителі мають обдарованих дітей.

Міцно закріпились і щороку стають призерами наші учні. У II (міському)етапі Всеукраїнських олімпіад із базових дисциплін ми маємо - 39 призових місць : І місць - 8, ІІ місць - 11, ІІІ місць – 20. Колегіанти стабільно посідають призові місця у Ш (обласному)етапі Всеукраїнських олімпіад – 9 призових місць (І місця – французька мова, історія; ІІ місця – географія, хімія, фізика, математика; ІІІ місця – біологія, англійська мова, українська мова і література).

Підсумовуючи зазначене, слід сказати, що в роботі з обдарованими дітьми найголовніше завдання вчителя — творити таке поле добра й любові, щоб кожна дитина довірливо ставилася до педагога, любила його. Лише за таких умов приходить справжня зацікавленість навчанням, осягається «щастя шкільного життя», відбувається реалізація природних нахилів і здібностей учнів, дар відкрити чарівну квітку обдарованості школяра дано не кожному, а лише тому, хто насправді любить дітей і вміє прокласти стежки до їхнього розуму й серця.

Завдяки роботі колективу щодо розвитку творчих здібностей учнів створюються передумови не тільки для високих результатів участі школярів у предметних олімпіадах та конкурсах, а й успішної реалізації їх у майбутньому. творча діяльність педагогів сприяє задоволенню від щоденної праці й покращенню психологічного клімату в колективі.

Пріоритетними напрямами роботи НВК з обдарованими учнями визначено такі дії:

1) з метою зміцнення статусу колегіуму та успішної роботи з обдарованими
дітьми постійно вдосконалювати роботу з обдарованими дітьми;

2) з метою посилення індивідуальної роботи з обдарованими дітьми, що
сприяє розвитку пізнавальних і творчих здібностей учнів на основі їхніх
нахилів, розширювати напрямки роботи наукового товариства, увівши
нові секції та різноманітні форми роботи;

3) з метою підвищення показників у підготовці учнів до предметних
олімпіад відповідно спланувати роботу кожного вчителя.

4) з метою розвитку інтересу до вивчення профільних і базових дисциплін
запланувати і провести в наступному навчальному році предметні тижні.

Провідною ідеєю навчально - виховного процесу 2020-2021 н. р. має стати забезпечення безперервності та наступності навчання та виховання (за вимогою Державного стандарту); гармонійне поєднання інтересів особистості, суспільства, держави.

Сучасні педагогічні технології, інноваційні процеси розвитку освіти мають бути спрямовані на особистість дитини, на розкриття її інтелектуальних, творчих здібностей, на задоволення інтересів і потреб у самовизначенні, на орієнтацію підростаючого покоління на здоровий спосіб життя.

Робота груп подовженого дня. Пільгове харчування здобувачів освіти.

У 2019-2020 навчальному році в колегіумі було створено 6 груп подовженого дня з загальною кількістю 180 місць. Гарячими обідами були забезпечені всі 180 учнів-вихованців ГПД, з них – 18 учнів безкоштовно, 26 учнів за 50% вартості, інші – за кошт батьків. Категорії пільгові наступні: сироти, напівсироти, діти з багатодітних родин, діти з малозабезпечених родин, діти з інвалідністю, діти, що виховуються самотньою матір’ю чи батьком, діти УБД. Усі пільги підтверджені відповідними документами. Безкоштовними гарячими обідами також були забезпечені 4 учні старшої школи відповідних статусів.

Цього навчального року заплановано відкриття сімох груп подовженого дня з загальною кількістю 180 місць.

Кадрове забезпечення

У 2019-2020 навчальному році штатними працівниками школа була забезпечена на 100%. Розстановка педагогів здійснювалась відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів (навіть обслуговуючого персоналу) враховувалась фахова підготовка, особисті якості, працездатність, інші характеристики. Час диктує все нові і нові вимоги до вчителя.

Що стосується якісного складу педагогічних працівників, то більша частина колективу, а це 32 вчителі, має вищу кваліфікаційну категорію. З них звання «старший учитель» мають 18 педагогів, звання «вчитель-методист» - 10, що говорить про значний досвід колективу. І категорію мають 10 вчителів, ІІ категорію – 4, категорію «спеціаліст» - 9. Освітній рівень молодшого спеціаліста мають 3 педагоги, освітній рівень бакалавра - 2.

У 2019-2020 навчальному році 22 педагогічні працівники НВК пройшли фахову перепідготовку на курсах підвищення кваліфікації при Луганському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти, ще 13 педагогів – у інших закладах.

За результатами атестаційної кампанії минулого навчального року 10 педагогів підтвердили кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії». З них один підтвердив звання «вчитель-методист», семеро підтвердили звання «старший учитель», одному педагогу присвоєно звання «учитель-методист», трьом педагогам встановлено першу кваліфікаційну категорію, одному - другу. У розрізі базових дисциплін укомплектованість педагогічними кадрами має такий вигляд: середнє тижневе навантаження педагогічних працівників по школі становить 20,9 годин.

За результатами ДПА в форматі ЗНО випускників 11-х класів 2020 року:

Українська мова

10-12 балів: 28 учнів

7-9 балів: 21 учнів

6 балів: 1 учень.

Історія України

10-12 балів: 5 учнів

7-9 балів: 12 учнів

5-6 балів: 6 учнів.

Англійська мова

10-12 балів: 13 учнів

7-9 балів: 16 учнів

4-6 балів: 7 учнів.

Математика

10-12 балів: 9 учнів

7-9 балів: 15 учнів

5-6 балів: 4 учні

3 бали: 1 учень.

За результатами вступної кампанії випускників 11-х класів 2020 року

З 52 випускників колегіуму вступили до ВНЗ України 47;

14 випускників навчатимуться у київських вишах:

Ø Києво-Могилянська академія – 2;

Ø Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка – 1;

Ø Національний авіаційний університет – 2

Ø Київський університет імені Бориса Гринченка - 1

Ø Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана - 1

Ø Національний технічний університет України «КПІ ім Сикорського»- 3

Ø Національний університет біоресурсів і природокористування України -1

Ø Національна академія СБУ – 1

Ø Київськийуніверситет туризму,економікиіправа – 1

Ø ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КИЇВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" (Фармацевтичний факультет) - 1

15 випускники навчатимуться у вишах Харкова:

Ø Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого - 2

Ø Харківський національний університет ім.Каразіна - 1

Ø Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця - 3

Ø Харківський національний університет радіоелектроніки - 2

Ø Харківський політехнічний університет – 3

Ø Харківський національний університет міського господарства іменіБекетова- 1

Ø Харківський національний медичний університет - 2

Ø Харківський університет повітряних сил імені Кожедуба – 1

3 випускники навчатимуться у вишах Львова:

Ø Національнийлісотехнічнийуніверситет (місто Львів) – 1

Ø Львівський національний університет імені ІванаФранка - 2

2 випускники навчатимуться у вишах Одеси:

Ø Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського – 1

Ø Одеський національний університет імені І. І.Мечникова -1

Західноукраїнський національний університет(місто Тернопіль) – 1

Національний технічний університет «Дніпро́вська політе́хніка» - 1

9 випускників навчатимуться у Східно-Українському національному університеті ім.Даля за різними профільними напрямами.

ДЗ Луганський національний унівеситет ім. Шевченка -2

З 47 випускників колегіуму, які вступили до ВНЗ, 33 навчатимуться за бюджетною формою, 14 – за контрактом.

Крім того:

1 – Сєвєродонецький Коледж культури і мистецтв

1 – Київський електромеханічний коледж (Залізничний транспорт)

1 – не вступав.

Польща – 1

Росія -1

Ми пишаємося успіхами кожного з наших випускників!

Незважаючи на затяжний карантин, 2019-2020 навчальний рік приніс нам багато перемог у позашкільних конкурсах, а саме:

· ІІ місце у Всеукраїнській природоохоронній акції «Грак – птах року -2019» - Вольська Поліна 6-Б (класи відповідно до минулого року). Куратор – Криворотова Ольга Вікторівна.

· Чемпіонат області з шахів: дисципліна «Рапід»:

І місце - Мола Микита 4-В;

ІІ місце – Свергунова Єлизавета 10-А;

ІІІ місце – Джафарова Лейла 9-В.

Дисципліна «Бліц»:

І місце – Мола Микита 4-В і Свергунова Єлизавета 10-А;

ІІІ місце - Джафарова Лейла 9-В.

Керівник команди – Серяков Сергій Миколайович.

· Призерами обласного конкурсу «Героїв пам’ятаємо імена» стали учні 9-х класів з пошуково-дослідницькою роботою «Бойовий шлях бійців 53-ї окремої механізованої бригади». Куратори – Шестопалова Ольга Юхимівна та виховна служба.

· Диплом учасника обласної краєзнавчої конференції учнівської молоді «Луганщина – мій рідний край» отримала Хорошун Євгенія 11-Б. Конкурсну роботу було розміщено у спеціально створеному збірнику(продемонструвати). Куратори – Ольга Юхимівна Шестопалова та Лариса Валеріївна Желобицька.

· Всеукраїнська військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура»):

- І місце в міському етапі в номінації «Творчо-мистецький звіт «Ватра» посіли обидві команди колегіуму: команда або рій 2-Г класу «Козачата» та збірна команда 8-х класів «Незламні». Команди готували: Желобицька Л.В., Чадюк Ольга Василівна, Кобозєва Світлана Василівна, Матушкіна Ольга Дмитрівна, Синиця Олена Юріївна. Мали змогу пошити чудові костюми для малят.

- 5 місце зі стрільби серед 18-ти шкіл посіла наша команда «Незламні». Керівник команди – Корольов Геннадій Дмитрович.

- «Незламні» стали учасниками Всеукраїнського етапу конкурсу «Сокіл»(«Джура») у номінації «Інтелектуальна гра «Відун». Куратор – Марухненко Євген Володимирович.

Результати позашкільних конкурсів, кураторами яких була виховна служба:

· І місце в міському етапі Всеукраїнського конкурсу «Український сувенір» у номінації «Лялька-мотанка» Чистова Ліна 10-Б.

· І місце в міському конкурсі з аранжування (номінація «Горизонти Луганщини»)– Козаченко Анастасія 9-Б, Овчаренко Поліна 9-Б.

· ІІІ місце в цьому ж конкурсі в номінації «Краща поробка з природного матеріалу» Овчаренко Поліна 9-Б.

· І місце в міському конкурсі м’якої іграшки «Дитячі улюбленці» посіли: Кузнєцов Назар 5-А, Бондарева Софія 5-А, Кулачко Аріна 7-Б, Щипакіна Софія 10-А.

· ІІ місце в цьому ж конкурсі – Кулачко Аріна 7-Б.

· ІІІ місце в цьому ж конкурсі – Зражевська Розалія 5-А.

· ІІ місце в міському етапі Всеукраїнського конкурсу «Новорічна композиція» посіла Овчаренко Поліна 9-Б.

· ІІ місце у міському конкурсі «Зимові фантазії» - Сурай Вікторія 9-В.

· ІІІ місце в цьому ж конкурсі – Скакун Ксенія 5-А.

· ІІІ місце у міському конкурсі «Поетична нива» в номінації «Творча робота» посіла Чистова Ліна 10-Б.

· ІІІ місце в міському конкурсі «Чудовий світ орігамі» - Надулічний Кирило 6-А.

Усі колегіанти, які брали участь у позашкільних конкурсах, нагороджені грамотами колегіуму.

Кiлькiсть переглядiв: 106

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.